Produkter

Vågbrytare.

Flytande vågbrytare har stor stabilitet och bärighet och är konstruerad för utsatta lägen. Vår vågbrytare har neddragna långsidor, vilket ökar pontonens djupgående. Våra flytande vågbrytare har en hög egenvikt, ett stort djupgående och metacenterhöjden är låg. Allt sammantaget skapas en god vågtransmissionsförmåga.

Valet av bredd på vågbrytare bestäms av Era specifika förutsättningar, exempelvis vågperiod och våghöjd m.m. Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger den en lång livslängd. Ökas bredden förstärks den vågdämpande effekten ytterligare.

Fördelen med flytande vågbrytare är exempelvis kort byggnationstid, flexibiliteten man erhåller genom att flytande vågbrytare går att flytta utan större arbetsinsats och det är ett miljövänligt alternativ. Alla bryggor är förberedda för dragning av el och vatten.

Sammankoppling av flytande vågbrytare sker med vårt kopplingssystem, som består av en wire/gummikoppling. Flytande vågbrytare är helt osänkbara, har hög bärighet och en konstant fribordshöjd. De kan till exempel förses med våra tillbehör såsom Y-bommar, el, vatten, belysningspiedestaler och pollare. De flytande vågbrytarnas betongdäck kan mönstras med exempelvis kullersten och stenplattor. Dess däck och sidor kan förses med träbeklädnad. Förankringen sker med kätting, tågvirke eller pålar.

Fler produkter

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70