Produkter

Flytande hus & gångbroar.

Våra pontoner används på många ställen som grund för flytande hus, flytande kontor, plattform för evenemang och flytande broar m.m. Betongpontonens unika kombination av stabilitet och bärighet skapar goda förutsättningar för bra komfort. Vi har stor erfarenhet av pontoner till flytande hus.

Husens storlek och vikt är dimensionerande parameterar när vi beräknar storlek på plattformen till varje specifikt projekt. Vårt koncept för sammanfogning av betongpontoner till plattformar är noggrant beräknat och testat i många olika storlekar och miljöer.

Flytande gångbroar används för olika ändamål, och i olika sammanhang. De används både som permanenta lösningar och provisoriska broar under exempelvis byggnation eller idrottsevenemang. Vi dimensionerar broarna efter det specifika behovet vid varje enskilt projekt.

Dimensionerande parametrar är längd, bredd, bärighet, vattendjup och vågor. Broarna utrustas med räcken, avkörningsskydd och annan säkerhetsutrustning, i enlighet med de regelverk som finns för de olika broarnas användningsområden.

Fler produkter

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70