Produkter

Betongbryggor.

Varför betongbryggor?

Betongbryggor, eller betongpontoner, har stor stabilitet och bärighet, konstant fribordshöjd och är konstruerade för mer utsatta lägen. Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger den en lång livslängd.

En betongponton har vågdämpande egenskaper, beroende på sin konstruktion och tyngd. Ökas bredden förstärks den vågdämpande effekten ytterligare. Förankringen sker med kätting, tågvirke eller pålar. Betongpontoner är helt osänkbara!

Betongpontoner har dock fler fördelar än så. De har exempelvis kort byggnationstid, flexibiliteten i att de går att flytta utan större arbetsinsats och de är dessutom ett miljövänligt alternativ.

Alla våra betongbryggor är förberedda för dragning av el och vatten. Sammankoppling av våra betongpontoner sker med vårt kopplingssystem, som består av en wire/gummikoppling.

Tillval till betongpontoner:

Betongryggor kan enkelt förses med våra tillbehör såsom:

  • Y-bommar, el, vatten, belysningspiedestaler och pollare m.m.
  • Betongdäcket kan mönstras med exempelvis kullersten och stenplattor
  • Däck och sidor kan förses med träbeklädnad

Fler produkter

Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70