FAQ

Vad har en flytbrygga för livslängd?

En flytbrygga har en livslängd på 25 – 50 år, beroende på vilken modell man väljer. Livslängden påverkas också av hur utsatt läge flytbryggan har, liksom hur väl man sköter om sin brygganläggning.

Flytande restaurangen vid Tyska bron i Göteborg
Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70