FAQ

Måste man ta upp flytbryggor och Y-bommar på vintern?

Våra flytbryggor och Y-bommar är dimensionerade för att tåla is, däremot är de inte dimensionerade för is i rörelse. Dock ska man undersöka infästningar till Y-bommarna och smörja upp rörliga delar i samband med att man lägger hamnen i vinterdvala. Då ökar man livslängden på sin anläggning.

 

Betongpontoner med Y-bommar i rader. På andra sidan vattnet syns höga byggnader.
Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70