FAQ

Hur djupt måste det vara för att man skall kunna anlägga en flytbrygga?

För att anlägga en flytbrygga måste det minst vara 1.0 meter djupt vid medelvatten.

Räddningsstege
Kontakta oss

Stockholm

08-403 05 900

Göteborg

031-361 40 30

Malmö

040-645 33 70